Nieuws


Lid van Verdiensten

[Categoriën] > [Artikelen]

Annie Hölsgens-Hurcken en Tiny Albertz-Wetzels werden tijdens de Algemene Ledenvergadering door het bestuur voorgedragen voor een benoeming tot lid van Verdiensten van ons orkest. Voor beide dames gingen de aanwezige leden met een groot applaus unaniem akkoord met de benoeming. Vervolgens werden zij door de voorzitter als eerste gefeliciteerd waarna hij hen de bijbehorende oorkonde uitreikte.

 Copyright December 2018