Nieuws


10 jaar lid

[Categoriën] > [Artikelen]

Tijdens de jaarvergadering van ons orkest op donderdag 18 oktober jl. werden twee leden in het zonnetje gezet omdat ze 10 jaat lid zijn van Swentibold. De twee jubilarissen zijn: Roland Graus (links) en Funs Kempkens.

Beiden werden door een van onze bestuursleden toegesproken en kregen een aandenken aan dit jubileum.


 Copyright December 2018