Fotoalbum


Jubileumreceptie

Datum: 2017-09-16

De receptie (georganiseerd door het bestuur) was bedoeld om iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij ons orkest in de gelegenheid te stellen bestuur en leden te feliciteren met deze mijlpaal. Tevens werden de jubilarissen gehuldigd te weten: Hub Lamers (erelid, 50 jaar lid), Annie Hölsgens (50 jaar spelen lid), Tiny Albertz (50 jaar spelend lid) en Lou Albertz (50 jaar lid/Lid van Verdienste), Toos Payne (60 jaar lid van de NOVAM). Er was veel belangstelling van familie, accordeonvrienden en inwoners van Buchten zoals te zien is op bijgaande foto's.Terug
 Copyright December 2018