Het orkest


Wie zijn wij?
Accordeonorkest Swentibold is een gezellige en enthousiaste groep muziekanten. Het orkest bestaat al ruim 40 jaar en telt na de samenvoeging in 2008 van het A- en B-orkest momenteel zo’n 25 spelende leden. Henk Tiebosch is de muzikale leider.

Het niveau van onze leden is heel divers. Sommige leden spelen pas enkele jaren accordeon en anderen hebben een conservatoriumopleiding afgesloten. Desondanks kunnen ook beginnende spelers altijd meedoen. Onze dirigent draagt er zorg voor dat iedereen op zijn eigen niveau mee kan spelen.

Wat doen wij
Wij organiseren geregeld zelf concerten en op verzoek nemen wij ook deel aan concerten en muzikale activiteiten van andere (muziek)verenigingen. Ook worden kerkdiensten opgeluisterd en treden wij op in zorgcentra, op verzoek van derden etc.

Ons repertoire
Ons repertoire omvat naast speciaal voor accordeon geschreven muziek ook bekende en populaire melodieën van klassiek tot modern. Onze lijst muziekstukken kent een grote mate van diversiteit waardoor het programma goed op elke gelegenheid afgestemd kan worden. Wanneer wij medewerking verlenen aan concerten of een concert verzorgen op verzoek van derden houden wij zo mogelijk rekening met speciale wensen, mits daarover van tevoren overleg gevoerd is.

De sfeer is belangrijk
De leden van het orkest, zowel de musicerende als de steunende leden, hebben een hechte band. Niet alleen het samen muziek maken, maar ook de gezelligheid op en na repetities en bij de diverse activiteiten en optredens draagt hiertoe bij. De leden ervaren het orkest vaak als een grote familie.

Interesse?
Wil je meer over ons of onze optredens weten, neem dan via deze website of telefonisch contact met ons op (telefoon secretariaat: 06-44272606). Wil je met ons meespelen? Kom dan eens kijken/luisteren op een repetitie. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.15 – 22.30 uur in het Gemeenschapshuis in Buchten
(adres: Kerkvonderen 9-11).

 Copyright November 2017