Het orkest


Wie zijn wij?
Accordeonorkest Swentibold is een gezellige en enthousiaste groep muzikanten. Het orkest bestaat al ruim 50 jaar en telt momenteel zo’n 25 spelende leden. Henk Tiebosch is de muzikale leider.

Wat doen wij?
Wij organiseren geregeld concerten en op verzoek nemen wij ook deel aan concerten en muzikale activiteiten van andere (muziek)verenigingen. Ook worden kerkdiensten opgeluisterd en treden wij op in zorgcentra, etc.

Ons repertoire
Ons repertoire omvat bekende en populaire melodieën van klassiek tot modern. Onze lijst muziekstukken kent een grote mate van diversiteit waardoor het programma goed op elke gelegenheid afgestemd kan worden. Wanneer wij medewerking verlenen aan concerten of een concert verzorgen houden wij zo mogelijk rekening met speciale wensen.

De sfeer is belangrijk
De leden van het orkest, zowel de musicerende als de steunende leden, hebben een hechte band. Niet alleen het samen muziek maken, maar ook de gezelligheid op en na repetities en bij de diverse activiteiten en optredens draagt hiertoe bij. De leden ervaren het orkest vaak als een grote familie.

Interesse?
Wil je meer informatie over Swentibold weten, neem dan via deze website contact met ons op. Wil je met ons meespelen? Kom dan eens kijken/luisteren op een repetitie. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 – 22.15 uur in het Gemeenschapshuis in Buchten (adres: Kerkvonderen 9-11).

 Copyright December 2018