Stukje geschiedenis 50 jaar


Accordeonorkest Swentibold 1967.....het begin.....
In 1967 begon Leo Hölsgens als jong accordeondocent samen met andere enthousiaste accordeonliefhebbers in orkestverband te musiceren. Op 26 september van dat jaar was de oprichting van Accordeonorkest “Swentibold“ Born een feit. Na korte tijd, werd het orkest gesplitst in een A- en een B-orkest. Wegens tijdgebrek van Leo Hölsgens heeft het B-orkest, in de loop van de jaren, onder leiding gestaan van Heinz Willems en Geert Bogie.

Internationaal nam het orkest ook deel aan buitenlandse concoursen en festivals. In 1983 en 1989 in Innsbruck, aan het prestigieuze "Alpenländisches Akkordeon-Festival". In 1989 mocht Leo Hölsgens in het Olympisch Stadion in Innsbruck de "eerste prijs met lof der jury" in de hoogste afdeling in ontvangst nemen. In dat zelfde tijdsbestek nam "Swentibold" in 1984 in Trossingen (Dld), deel om de "Rudolph Würthner-Pokal" en in 1989 op het WMC in Kerkrade. Bij deze concoursen eindigde "Swentibold" in de hoogste regionen in de ere-afdeling.

Ons 40-jarig jubileum....

In 2007 bestond het orkest 40 jaar. Oprichter en dirigent Leo Hölsgens had nog altijd de muzikale leiding. Het jubileum werd gevierd met een drietal activiteiten gedurende het jubileumjaar: een reünie met receptie en feestavond en een reis naar Antwerpen met ‘s avonds bezoek aan de "Night of the Proms". Het jaar werd afgesloten met een jubileumconcert.

Vanwege zijn vele verdiensten voor "Swentibold" reikte de burgemeester van Sittard-Geleen, op die avond, aan Leo Hölsgens, de Koninklijke Onderscheiding "lid in de Orde van Oranje Nassau" uit.

Een nieuw tijdperk....
Op 9 december 2011 overleed onze dirigent Leo Hölsgens. Er brak nu een nieuwe tijd aan. Het bestuur benoemde Geert Bogie tot nieuwe dirigent van "Swentibold". Geert was al vele jaren spelend lid van ons orkest. Tevens was hij een aantal jaren dirigent van het B-orkest. Geert gaf medio 2014 aan, dat hij om persoonlijke redenen andere prioriteiten moest stellen en hij wilde stoppen met dirigeren. Daarbij gaf hij bestuur en orkest ruimhartig de tijd, om te zoeken naar een nieuwe dirigent.

Dit laatste bleek geen sinecure. Na een moeizame zoektocht, werd in mei 2015, Henk Tiebosch, bereid gevonden de dirigeerstok over te nemen. Henk is accordeondocent en heeft veel ervaring met accordeonorkesten, maar heeft ook duidelijk een eigen stijl en een eigen aanpak. Na een korte gewenningsperiode hebben dirigent en orkest, samen prima hun draai gevonden, wat ook soms leuke verassingen oplevert. Zichtbaar is dat leden en dirigent veel plezier hebben, bij het samen muziek maken op de wekelijkse repetities. Dit alles mondde uit in verschillende mooie concerten.

Dirigent, leden en bestuur van Swentibold zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Nieuwe leden/optredens.....
Binnen ons orkest is nog altijd plaats voor nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen gerust eens binnenlopen tijdens de repetitie op dinsdagavond (uitgezonderd tijdens schoolvakanties) van 20.00 uur tot 22.15 in het gemeenschapshuis, naast de kerk, in Buchten. Voor een vraag over ons orkest of over een optreden van kunt u middels het mailformulier contact opnemen met onze secretaris, of op andere wijze contact leggen met bestuur, dirigent of leden.

 Copyright December 2018