Geschiedenis


1967.....het begin.....
In 1967 begon Leo Hölsgens als jong accordeondocent samen met een aantal andere enthousiaste accordeonliefhebbers in orkestverband te musiceren. Op 26 september van dat jaar was de oprichting van Accordeonorkest “Swentibold“ Born een feit. Na korte tijd, werd het orkest gesplitst in een A- en een B-orkest, dus feitelijk in twee orkesten, die beiden onder leiding stonden van Leo Hölsgens. Het B-orkest was vooral bedoeld om beginnende accordeonisten te laten wennen aan het spelen in orkestverband. Wegens tijdgebrek van Leo Hölsgens heeft het B-orkest, in de loop van de jaren, onder leiding gestaan van diverse andere dirigenten, met name van Heinz Willems en Geert Bogie. Een plek in het A-orkest was weggelegd voor de meer gevorderde muzikanten. Het A-orkest stond steeds onder leiding van Leo Hölsgens.

Na de oprichting ging het niveau van het A-orkest snel omhoog. In korte tijd speelde het orkest zich, via diverse concoursen, naar de hoogste afdeling, de ereafdeling. Op dit niveau heeft het orkest lange tijd muzikaal van zich laten horen en werd er regelmatig aan concoursen deelgenomen. De resultaten waren altijd uitstekend en niet zelden kreeg het orkest het predikaat "lof der jury". Swentibold behoorde ongetwijfeld tot de top van de Nederlandse accordeonorkesten.

Internationaal nam het orkest ook deel aan buitenlandse concoursen en festivals. In 1983 en 1989 in Innsbruck, aan het prestigieuze "Alpenländisches Akkordeon-Festival". In 1989 mocht Leo Hölsgens in een met 15.000 mensen gevuld Olympisch Stadion in Innsbruck de "eerste prijs met lof der jury" in de hoogste afdeling in ontvangst nemen. In dat zelfde tijdsbestek nam "Swentibold" in 1984 in Trossingen (Dld), deel aan het concours om de "Rudolph Würthner-Pokal" en in 1989 presenteerde het orkest zich op het WMC in Kerkrade. Ook bij deze concoursen eindigde "Swentibold" in de hoogste regionen in de ere-afdeling.

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is er voor een andere koers gekozen, waarbij deelname aan concoursen, buiten de prioriteit van het orkest kwam te liggen. Het orkest richt zich sindsdien vooral op het geven van en deelnemen aan concerten, opluisteren van kerkdiensten en optredens in zorgcentra e.d. Daarnaast mag gewezen worden, op het jaarlijkse voorjaars- dan wel najaars-concert, dat door "Swentibold" zelf georganiseerd wordt i.s.m. andere muziekverenigingen.

Ons 40-jarig jubileum....
In 2007 bestond het orkest 40 jaar. Oprichter en eerste dirigent Leo Hölsgens had nog altijd de muzikale leiding. Het jubileum werd gevierd met een drietal activiteiten gedurende het jubileumjaar: Op 15 september, een drukbezochte receptie, gevolgd door een gezellige feestavond c.q. reünie. Op 4 november een bezoek aan de "Night of the Proms" in het sportpaleis in Antwerpen. Tenslotte op 1 december ons grote jubileumconcert.

Vanwege zijn vele verdiensten voor "Swentibold" gedurende de afgelopen 40 jaar, reikte de burgemeester van Sittard-Geleen, op die avond, aan Leo Hölsgens, de Koninklijke Onderscheiding "lid in de Orde van Oranje Nassau" uit.

Van 2 orkesten naar 1....
Helaas bleek in de loop van de jaren, de aanwas van nieuwe leden steeds verder terug te lopen. Daarom werden oktober 2008, A- en B-orkest samengevoegd tot één orkest. Desondanks konden en kunnen nu nog steeds, ook beginnende spelers meedoen. Wanneer de muziek voor hen te moeilijk is, dan past onze dirigent de partijen aan, zodat iedereen op eigen niveau mee kan spelen.

Een nieuw tijdperk....
Op 9 december 2011 overleed onze dirigent Leo Hölsgens. Dat dit een enorm verlies betekent heeft voor ons orkest behoeft geen betoog. Na 44 jaar, waarin Leo, met zijn geweldige muzikaliteit en inzet het orkest tot grote hoogte bracht, brak er nu een nieuwe tijd aan. Het bestuur benoemde na een rustperiode, Geert Bogie tot de opvolgend dirigent van "Swentibold". Geert was al vele jaren spelend lid van ons orkest. Tevens was hij een aantal jaren dirigent van het B-orkest. Na een bezielende periode onder zijn leiding, gaf Geert medio 2014 aan, dat hij om persoonlijke redenen andere prioriteiten moest stellen en hij wilde stoppen met dirigeren. Daarbij gaf hij bestuur en orkest ruimhartig de tijd, om te zoeken naar een nieuwe dirigent. Dit laatste bleek geen sinicure. Na een moeizame zoektocht, werd in mei 2015, Henk Tiebosch, bereid gevonden de dirigeerstok over te nemen. Henk is accordeondocent en heeft veel ervaring met accordeonorkesten, maar heeft ook duidelijk een eigen stijl en een eigen aanpak. Na een korte gewenningsperiode hebben dirigent en orkest, samen prima hun draai gevonden, wat ook soms leuke verassingen oplevert. Zichtbaar is dat leden en dirigent veel plezier hebben, bij het samen muziek maken op de wekelijkse repetities. Dit alles mondde uit in een mooi en verrassend najaarsconcert in 2015. Dirigent, leden en bestuur van Swentibold zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Nieuwe leden/optredens.....
Binnen ons orkest is nog altijd plaats voor nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen gerust eens binnenlopen tijdens de repetitie op dinsdagavond (uitgezonderd tijdens schoolvakanties) van 20.15 uur tot 22.30 in het gemeenschapshuis, naast de kerk, in Buchten. Voor een vraag naar een optreden van ons orkest kunt u middels het mailformulier contact opnemen met onze secretaris, of andere wijze contact leggen met bestuur, dirigent of leden.

 Copyright November 2017